Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google

Tìm kiếm công việc ngành CNTT tại Việt Nam và tại Nhật bản

Chọn chuyên ngành
エンジニア/技術職(システム/ネットワーク)
システム開発(Web/オープン系)
システム開発(モバイル系)
システム開発(汎用系)
システム開発(制御/組み込み)
ネットワーク/サーバ監視・運用・保守・技術サポート
ネットワーク/サーバ設計・構築
パッケージソフト/ミドルウェア開発
プロジェクトマネージャー/リーダー
プロダクトマネージャー
社内情報システム(社内SE)
ITコンサルタント
データサイエンティスト
その他システム開発
クリエイティブ職(Web系)
Webデザイナー・UI/UXデザイナー
Webコーダー・HTMLコーダー
グラフィック・CGデザイナー
CADオペレーター
その他クリエイティブ関連
Chọn mức lương
≤ 50.000 JPY
50.000 - 100.000 JPY
100.000 - 150.000 JPY
150.000 - 200.000 JPY
200.000 - 300.000 JPY
≥ 300.000 JPY
Vị trí tuyển dụng
スタッフ
ジュニア エンジニア
シニア エンジニア
コミュニケーター
BSE
リーダー
プロジェクトマネージャー
プロダクトマネージャー
Kinh nghiệm
新卒
1年未満
1年
2年
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
Kĩ năng
Thiết kế/Cấu trúc Database
Database Tuning
Vận hành Database
Khác
Windows
MacOS
Linux
AIX
HP-UX
Solaris
BSD
Khác
Processing
Pascal
Kotlin
LISP
Lua
Haskell
Groovy
FORTRAN
Elixir
BASIC
Mathematica
Bash
Hack
MATLAB
VBScript
F #
Eriang
ES6
PowerShell
TypeScript
Smalltalk
ActionScript
Clojure
C
C ++
Objective-C
shell (C · B · K)
JaveScript
VBA
VisualBasic
VisualC
VisualC ++
VisualJ #
Visual Basic .NET
Visual C # .NET
Visual C ++ .NET
Visual J # .NET
ASP.NET
Delphi
SQL
Perl
PHP
Ruby
Coldfusion
Java
J2EE · J2SE · J2ME
JIP
EJB · JavaBeans
XML
ABAP / 4
COBOL
PL / 1
RPG
assembler
Python
Swift
Scala
Go
R
Dart
C #
Khác
Oracle
DB2
Sybase
SQLServer
Access
Notes · Domino
Exchange
MySQL
PostgreSQL
Khác
Lập trình iOS
Lập trình Android
Git
Jenkins
CircleCI
TravisCI
Chef
Ansible
Docker
Kubernetes
Vagrant
VirtualBox
Grunt
Gulp
Webpack
Babel
npm-scripts
Rollup
Parcel
Khác
Apache Spark
Spring
Riot.js
Play Framework
Struts
Struts2
Seasar
Slim3
Symfony
CakePHP
Codelgniter
Zend Framework
FuelPHP
Ruby on Rails
Sinatra
Catalyst
Mojolicious
Django
CoffeeScript
jQuery
Backborn.js
Node.js
cocos2d-x
Unity
UnrealEngine
Corona
PhoneGap
Titanium Mobile
jQuery Mobile
jQTouch
React
AngularJS
Hadoop
Xamarin
React Native
Laravel
vue.js
Redux
Electron
Flux
Khác
On-premises
AWS
GCP
Azure
Khác
Chainer
TensorFlow
Keras
scikit-learn
StatsModel
PyTorch
Anaconda
Caffe
Tableau
Jupyter
Khác
Photoshop
Illustrator
DreamWeaver
FireWorks
Flash
Director
QuarkXpress
InDesign
CAD
3DCG
Sketch
Adobe AfterEffects
Premiere Pro
Final Cut Pro
Prott
inVision
Adobe XD
Abstract
Khác
CSS
Sound Create
HTML5
Sass
UX design
UI design
Graphic design
Infographic
Concept Design
Character Design
Background design
Effects Design
Khác
Spine
SpriteStudio
Live2d
Anima2D
Khác
Maya
Blender
Metasequoia
ZBrush
3ds Max
Khác
SPARK GEAR
BISHAMON
Shuriken
Cascade
Khác
Số lượng nhân viên
Nhiều hơn
Ít hơn
10 nhân viên
30 nhân viên
50 nhân viên
100 nhân viên
200 nhân viên
Năm thành lập
Nhiều hơn
Ít hơn
1 Năm
3 Năm
5 Năm
10 Năm
20 Năm
30 Năm
50 Năm
Ngoại ngữ
Không yêu cầu
Cơ bản (JLPT N4)
Giao tiếp hằng ngày (JLPT N3)
Chuyên môn tốt (JLPT N2)
Thành thạo ( JLPT N1)
Như người Nhật
Không yêu cầu
Cơ bản(TOEIC 225-470)
Giao tiếp tốt (TOEIC 475-730)
Chuyên môn tốt (TOEIC 735-860)
Thành thạo (TOEIC 865)
Như người bản xứ

Việc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo ngành

Việc làm theo tỉnh thành